Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 24. augusta 2020
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
22 Žiadosť predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne o zmenu uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky č. 109/2020 z 25. mája 2020 Uznesenie č. 199/2020 (60.82 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 196/2020 Uznesenie č. 196/2020 (77.97 kB)
2 Voľba podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky 197/2020 Uznesenie č. 197/2020 (269.21 kB)
4 Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Prievidza 198/2020 Uznesenie č. 198/2020 (271.38 kB)
5 Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Dolný Kubín 200/2020 Uznesenie č. 200/2020 (271.38 kB)
6 Doplňujúce voľby členov disciplinárnych senátov 201/2020 Uznesenie č. 201/2020 (285.97 kB)
7 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 202/2020 Uznesenie č. 202/2020 - Mgr. Mariana Juríková (278.31 kB)
7 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 203/2020 Uznesenie č. 203/2020 - Mgr. Katarína Radičová (278.78 kB)
7 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 204/2020 Uznesenie č. 204/2020 - JUDr. Katarína Zdechovanová (279.26 kB)
7 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 205/2020 Uznesenie č. 205/2020 - JUDr. Peter Hunák, PhD. (278.65 kB)
7 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 206/2020 Uznesenie č. 206/2020 - JUDr. Ivana Gajdošová (278.1 kB)
7 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 207/2020 Uznesenie č. 207/2020 - JUDr. Mária Sukovská (278.2 kB)
7 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 208/2020 Uznesenie č. 208/2020 - JUDr. Dana Gáborová (278.13 kB)
7 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 209/2020 Uznesenie č. 209/2020 - JUDr. Filip Demo (277.19 kB)
7 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 210/2020 Uznesenie č. 210/2020 - JUDr. Branislav Krivošík (278.97 kB)
7 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 211/2020 Uznesenie č. 211/2020 - JUDr. Andrea Sátorová (278.61 kB)
8 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie 212/2020 Uznesenie č. 212/2020 (80.41 kB)
9 Žiadosť JUDr. Vladimíry Slobodovej, sudkyne Okresného súdu Skalica, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava V 213/2020 Uznesenie č. 213/2020 (59.67 kB)
10 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie JUDr. Vladimíra Šalamúna, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici 214/2020 Uznesenie č. 214/2020 (60.86 kB)
11 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie JUDr. Kataríny Kochan Morovej, sudkyne Okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici 215/2020 Uznesenie č. 215/2020 (60.73 kB)
1 2 »