Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 22. septembra 2020
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 236/2020 Uznesenie č. 236/2020 (70.53 kB)
2 Voľba podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky 237/2020 Uznesenie č. 237/2020 (266.53 kB)
3 Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Komárno 238/2020 Uznesenie č. 238/2020 (267.19 kB)
4 Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Banská Bystrica 239/2020 Uznesenie č. 239/2020 (271.06 kB)
9 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na dočasné pridelenie JUDr. Viery Koscelanskej, sudkyne Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre 240/2020 Uznesenie č. 240/2020 (270.96 kB)
11 Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Zuzany Mališovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 241/2020 Uznesenie č. 241/2020 (271.28 kB)
5 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 242/2020 Uznesenie č. 242/2020 - JUDr. Renáta Svrčková (279.36 kB)
5 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 243/2020 Uznesenie č. 243/2020 - JUDr. Bc. Mária Šadláková (279.2 kB)
5 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 244/2020 Uznesenie č. 244/2020 - Mgr. Martin Vozár (270.4 kB)
5 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 245/2020 Uznesenie č. 245/2020 - JUDr. Michaela Bebjaková (279.17 kB)
5 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 246/2020 Uznesenie č. 246/2020 - Mgr. Jana Trnečková (278.88 kB)
5 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 247/2020 Uznesenie č. 247/2020 - JUDr. Ing. Marianna Kertésová (279.5 kB)
5 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 248/2020 Uznesenie č. 248/2020 - JUDr. Zuzana Mikulová, LL.M. (278.52 kB)
5 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 249/2020 Uznesenie č. 249/2020 - Mgr. Alexandra Lisyová (279.41 kB)
5 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 250/2020 Uznesenie č. 250/2020 - PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová (278.76 kB)
10 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie 251/2020 Uznesenie č. 251/2020 (75.73 kB)
6 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 252/2020 Uznesenie č. 252/2020 (81.77 kB)
7 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na schválenie Harmonogramu revízií Krajského súdu v Bratislave 253/2020 Uznesenie č. 253/2020 (60.4 kB)
8 Dodatok č. 6 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2020 254/2020 Uznesenie č. 254/2020 (155.85 kB)
12 Návrh počtu voľných miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním 255/2020 Uznesenie č. 255/2020 (60.84 kB)