Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 19. júla 2023
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 297/2023 Uznesenie č. 297/2023 - program ako celok (170.54 kB)
2 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 298/2023 uznesenie č. 298/2023 - vymenovanie - Marcinko (156.74 kB)
2 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 299/2023 uznesenie č. 299/2023 - vymenovanie - Prielomek (156.39 kB)
3 Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Alexandry Hanusovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky 300/2023 uznesenie č. 300/2023 - dočasné pridelenie - Hanusová (156.16 kB)
4 Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Kataríny Katkovej, sudkyne Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky 301/2023 uznesenie č. 301/2023 - dočasné pridelenie - Katková (155.99 kB)
5 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie Stanislavy Salajovej, sudkyne Okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Banskej Bystrici 302/2023 uznesenie č. 302/2023 - dočasné pridelenie - Salajová (156.29 kB)
6 Vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u Miriam Oswaldovej, úspešnej uchádzačky o funkciu predsedníčky Mestského súdu Bratislava IV 303/2023 uznesenie č. 303/2023 - spĺňanie predpokladov - Oswaldová (163.29 kB)
10 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Rimavská Sobota 304/2023 uznesenie č. 304/2023 - rozhodovanie bez prítomnosti - Zachar (151.12 kB)
10 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Rimavská Sobota 305/2023 uznesenie č. 305/2023 - k Správe o výsledkoch revízie Okresného súdu Rimavská Sobota (151.03 kB)
11 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na schválenie harmonogramu revízií Revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline na obdobie rokov 2023-2027 306/2023 uznesenie č. 306/2023 - Harmonogram revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline (159.62 kB)
12 Návrh podania Súdnej rady Slovenskej republiky vo veci žiadosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 32D/6/2023 307/2023 uznesenie č. 307/2023 - schválené podanie vo veci žiadostí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (151.08 kB)