Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 15. augusta 2023
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 308/2023 Uznesenie č. 308/2023 - program ako celok (195.74 kB)
2 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie Miroslavy Saxovej, sudkyne Mestského súdu Bratislava IV, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave 309/2023 Uznesenie č. 309/2023 - dočasné pridelenie Miroslava Saxová (157.01 kB)
11 Informácia o materiáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky predloženom v júli 2023 na rokovanie vlády Slovenskej republiky o stave všeobecných súdov po reorganizácii a zaujatie stanoviska k návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026 310/2023 Uznesenie č. 310/2023 - zmena poradia (154.85 kB)
11 Informácia o materiáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky predloženom v júli 2023 na rokovanie vlády Slovenskej republiky o stave všeobecných súdov po reorganizácii a zaujatie stanoviska k návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2024 až 2026 311/2023 Uznesenie č. 311/2023 - rozpočet súdnictva (152.04 kB)
9 Prerokovanie Návrhu rozpočtu kapitoly Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na roky 2024 - 2026 312/2023 Uznesenie č. 312/2023 - zmena poradia (154.7 kB)
9 Prerokovanie Návrhu rozpočtu kapitoly Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na roky 2024 - 2026 313/2023 Uznesenie č. 313/2023 - Návrhu rozpočtu kapitoly Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (88.48 kB)
12 Stanovisko sudkyne Špecializovaného trestného súdu Pamely Záleskej k medializovaným informáciám o jej vzťahu k novinárke Denníka N Monike Tódovej s osobitným zreteľom na vynášanie informácií zo spisov, v ktorých bola táto sudkyňa zákonnou sudkyňou 314/2023 Uznesenie č. 314/2023 - zmena poradia (155.58 kB)
3 Návrh na doplnenie člena Stálej etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky 315/2023 Uznesenie č. 315/2023 - odloženie bodov (152.92 kB)
4 Prerokovanie počtu miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním určených ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky 315/2023 Uznesenie č. 315/2023 - odloženie bodov (152.92 kB)
5 Delegovanie zástupcu Súdnej rady Slovenskej republiky k projektu Subnational Business Environment Assessment in Slovakia 315/2023 Uznesenie č. 315/2023 - odloženie bodov (152.92 kB)
6 Prerokovanie Správy o právnom štáte 315/2023 Uznesenie č. 315/2023 - odloženie bodov (152.92 kB)
7 Informácia o odloženom podnete vo veci prešetrenia výkonu funkcie sudcov, ktorí súbežne vykonávajú aj činnosť vysokoškolských pedagógov 315/2023 Uznesenie č. 315/2023 - odloženie bodov (152.92 kB)
8 Informácia o Výzve na zaradenie do ENCJ projektov 315/2023 Uznesenie č. 315/2023 - odloženie bodov (152.92 kB)
10 Podnet ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky na zmenu a doplnenie ustanovenia § 446 Trestného poriadku a súvisiacich ustanovení 315/2023 Uznesenie č. 315/2023 - odloženie bodov (152.92 kB)