Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

37. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 17. decembra 2015
  • s pokračovaním 18. decembra 2015 o 09:30 hod
  • v hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
586 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 586 (113.28 kB)
588 Podnet na začatie disciplinárneho konania voči JUDr. Š. H., sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Uznesenie č. 588 (92.2 kB)
589 Návrh zásad sudcovskej etiky Uznesenie č. 589 k odsúhlasovaniu návrhu zásad sudcovskej etiky jednotlivo (91.87 kB)
590 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 590 k zmene programu zasadnutia (95.51 kB)
591 Prieskum verejnej mienky – dôveryhodnosť súdnictva Uznesenie č. 591 (93.68 kB)
592 Správa o vnútornej revízii vykonanej na Okresnom súde Kežmarok Uznesenie č. 592 (91.87 kB)
593 Správa o vnútornej revízii vykonanej na Okresnom súde Veľký Krtíš Uznesenie č. 593 (92 kB)
594 Návrh zásad sudcovskej etiky Uznesenie č. 594 k vydaniu zásad sudcovskej etiky (17.3 MB)
595 Prerokovanie návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 595 (115.33 kB)
596 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Martina Bargela, sudcu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 596 (97.2 kB)
597 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Františka Moznera, sudcu Krajského súdu v Prešove na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 597 (93.22 kB)
598 Návrh predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Anny Ilčinovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove na Ústavnom súde Slovenskej republiky Uznesenie č. 598 (95.96 kB)
599 Návrh predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Juraja Sopoligu, sudcu Krajského súdu v Košiciach v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 599 (95.9 kB)
600 Žiadosť o preloženie JUDr. Jany Zuzan, sudkyne Okresného súdu Levice o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom Uznesenie č. 600 (94.51 kB)
601 Rozvrh práce Disciplinárneho senátu na rok 2016 Uznesenie č. 601 (164.75 kB)
602 Plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2016 Uznesenie č. 602 (180.44 kB)
603 Dodatok č. 7 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2015 Uznesenie č. 603 (116.16 kB)