Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

37. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 17. decembra 2015
  • 11:00 hod.
  • s pokračovaním 18. decembra 2015 o 09:30 hod
  • v hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 586 Uznesenie č. 586 (113.28 kB)
2 Podnet na začatie disciplinárneho konania voči JUDr. Š. H., sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 588 Uznesenie č. 588 (92.2 kB)
3 Návrh zásad sudcovskej etiky 589 Uznesenie č. 589 k odsúhlasovaniu návrhu zásad sudcovskej etiky jednotlivo (91.87 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 590 Uznesenie č. 590 k zmene programu zasadnutia (95.51 kB)
4 Prieskum verejnej mienky – dôveryhodnosť súdnictva 591 Uznesenie č. 591 (93.68 kB)
5 Správa o vnútornej revízii vykonanej na Okresnom súde Kežmarok 592 Uznesenie č. 592 (91.87 kB)
6 Správa o vnútornej revízii vykonanej na Okresnom súde Veľký Krtíš 593 Uznesenie č. 593 (92 kB)
3 Návrh zásad sudcovskej etiky 594 Uznesenie č. 594 k vydaniu zásad sudcovskej etiky (17.3 MB)
9 Prerokovanie návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu 595 Uznesenie č. 595 (115.33 kB)
10 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Martina Bargela, sudcu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 596 Uznesenie č. 596 (97.2 kB)
11 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Františka Moznera, sudcu Krajského súdu v Prešove na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 597 Uznesenie č. 597 (93.22 kB)
12 Návrh predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Anny Ilčinovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove na Ústavnom súde Slovenskej republiky 598 Uznesenie č. 598 (95.96 kB)
13 Návrh predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Juraja Sopoligu, sudcu Krajského súdu v Košiciach v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky 599 Uznesenie č. 599 (95.9 kB)
15 Žiadosť o preloženie JUDr. Jany Zuzan, sudkyne Okresného súdu Levice o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Žiar nad Hronom 600 Uznesenie č. 600 (94.51 kB)
7 Rozvrh práce Disciplinárneho senátu na rok 2016 601 Uznesenie č. 601 (164.75 kB)
8 Plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2016 602 Uznesenie č. 602 (180.44 kB)
16 Dodatok č. 7 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2015 603 Uznesenie č. 603 (116.16 kB)