Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

2. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 26. feruára 2018
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
28/2018 2. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 28/2018 k volebnej komisii (94.38 kB)
29/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 29/2018 - k návrhu na doplnenie programu (127.4 kB)
30/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 30/2018 - k návrhu na doplnenie programu (131.38 kB)
31/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 31/2018 - k schváleniu programu (111.76 kB)
32/2018 Návrh počtu voľných miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním Uznesenie č. 32/2018 (99.83 kB)
33/2018 List podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 50715/2017-82-BK z 10. novembra 2017 k zástupcovi Slovenskej republiky v Konzultatívnej rade európskych sudcov Uznesenie č. 33/2018 (96.33 kB)
34/2018 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Patrika Príbelského, PhD., sudcu Krajského súdu v Trenčíne na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 34/2018 - k presunutiu prerokovania návrhu (143.29 kB)
35/2018 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Patrika Príbelského, PhD., sudcu Krajského súdu v Trenčíne na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 35/2018 - k návrhu na dočasné pridelenie (93.92 kB)
36/2018 Schválenie komisie na vytvorenie interpretačných pravidiel k Zásadám sudcovskej etiky Uznesenie č. 36/2018 - k počtu členov komisie (93.95 kB)
37/2018 Schválenie komisie na vytvorenie interpretačných pravidiel k Zásadám sudcovskej etiky Uznesenie č. 37/2018 - k schváleniu komisie (95.38 kB)
38/2018 Schválenie komisie na prípravu Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 38/2018 (95.17 kB)
39/2018 Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád, ktoré sa uskutoční 30. mája - 1. júna 2018 v Lisabone Uznesenie č. 39/2018 (94.63 kB)
40/2018 Splnomocnenie člena Súdnej rady Slovenskej republiky na zastupovanie Súdnej rady Slovenskej republiky v konaní na Okresnom súde Bratislava III vo veci vedenej pod sp. zn. 16Cpr 5/2017 Uznesenie č. 40/2018 (96.3 kB)
41/2018 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 41/2018 - JUDr. Monika Blahutiaková (110.27 kB)
42/2018 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 42/2018 - JUDr. Igor Burger (112.41 kB)
43/2018 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 43/2018 - JUDr. Miroslav Číž (110.71 kB)
44/2018 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 44/2018 - JUDr. Milan Deák (110.06 kB)
45/2018 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 45/2018 - JUDr. Milada Dzurošková (110.48 kB)
46/2018 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 46/2018 - JUDr. Eva Kősegiová (111.38 kB)
47/2018 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 47/2018 - JUDr. Juraj Mihál (110.33 kB)
1 2 »