Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 27. októbra 2020
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 257/2020 Uznesenie č. 257/2020 - doplnenie programu (74.4 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 258/2020 Uznesenie č. 258/2020 - schválenie programu (77.15 kB)
2 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2021 - 2023 259/2020 Uznesenie č. 259/2020 (281.91 kB)
3 Návrh rozpočtu Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2021 - 2023 259/2020 Uznesenie č. 259/2020 (281.91 kB)
25 Dohoda súdnej rady, či reflektovať na pripomienky organizácie Súdené rodiny a organizátorov protestu Za naše deti k uzneseniu súdnej rady č. 256/2020 260/2020 Uznesenie č. 260/2020 - k schváleniu komisie (270.09 kB)
25 Dohoda súdnej rady, či reflektovať na pripomienky organizácie Súdené rodiny a organizátorov protestu Za naše deti k uzneseniu súdnej rady č. 256/2020 261/2020 Uznesenie č. 261/2020 - k písomnej analýze (268.89 kB)
4 Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov 262/2020 Uznesenie č. 262/2020 (283.15 kB)
5 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 263/2020 Uznesenie č. 263/2020 - Mgr. Martin Vozár (278.89 kB)
5 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 264/2020 Uznesenie č. 264/2020 - JUDr. Dagmar Mičková (279.26 kB)
5 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 265/2020 Uznesenie č. 265/2020 - JUDr. Katarína Paulová (279.58 kB)
5 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 266/2020 Uznesenie č. 266/2020 - JUDr. Katarína Filipovičová (269 kB)
5 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 267/2020 Uznesenie č. 267/2020 - JUDr. Alena Moravčíková (279.47 kB)
5 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 268/2020 Uznesenie č. 268/2020 - Mgr. Jana Fandáková, LL.M. (278.86 kB)
5 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 269/2020 Uznesenie č. 269/2020 - JUDr. Peter Melichárek (279.35 kB)
5 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 270/2020 Uznesenie č. 270/2020 - JUDr. Tomáš Kuruc (278.67 kB)
5 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 271/2020 Uznesenie č. 271/2020 - JUDr. Jaroslav Skyba (279.19 kB)
6 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 272/2020 Uznesenie č. 272/2020 (66.84 kB)
7 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Michala Kačániho, PhD., sudcu Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 273/2020 Uznesenie č. 273/2020 (59.67 kB)
8 Návrh predsedu Špecializovaného trestného súdu na preloženie Mgr. Miroslava Mazúcha, sudcu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Špecializovaný trestný súd 274/2020 Uznesenie č. 274/2020 (59.66 kB)
9 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Lenky Kostolanskej, sudkyne Okresného súdu Levice, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre 275/2020 Uznesenie č. 275/2020 (61.39 kB)
1 2 »