Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

1. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 15. januára 2021
  • 09:00 hod.
  • prostredníctvom dištančnej formy

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 1/2021 Uznesenie č. 1/2021 - schválenie programu (168.12 kB)
2 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov 2/2021 JUDr. Kristina Glezgová - voľba do databázy (88.79 kB)
2 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov 3/2021 JUDr. Kristina Glezgová - voľba za členku HK č. 2 (90.83 kB)
2 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov 4/2021 JUDr. Zoltán Szalay - voľba do databázy (88.42 kB)
2 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov 5/2021 JUDr. Zoltán Szalay - voľba za člena HK č. 1 (88.7 kB)
3 Zriadenie trojčlenných kontrolných komisií Súdnej rady Slovenskej republiky 6/2021 Uznesenie č. 6/2021 (148.58 kB)
4 Prerokovanie celkového počtu miest sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a voľných miest sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 7/2021 Uznesenie č. 7/2021 (144.69 kB)
5 Pripomienky k návrhu zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2021 Uznesenie č. 8/2021 (181.36 kB)
6 Informácia k listu ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky týkajúca sa reformy súdnej mapy 9/2021 Uznesenie č. 9/2021 (114.15 kB)
7 Informácia Ministerstva spravodlivosti SR o ukončení IV. kola hodnotenia GRECO - Druhý dodatok k druhej správe o stave plnenia - Slovenská republika 10/2021 Uznesenie č. 10/2021 (115.43 kB)
8 Návrh na určenie mesačného príplatku podpredsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky 11/2021 Uznesenie č. 11/2021 (97.99 kB)