Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 16. marca 2021
  • 09:00 hod.
  • prostredníctvom dištančnej formy

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 40/2021 Uznesenie č. 40/2021 - schválenie programu (183.01 kB)
2 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie 41/2021 Uznesenie č. 41/2021 (192.85 kB)
3 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Borisa Brondoša, sudcu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach 42/2021 Uznesenie č. 42/2021 (173.44 kB)
4 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie, resp. predĺženie dočasného pridelenia JUDr. Oľgy Mičietovej, sudkyne Okresného súdu Košice II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach 43/2021 uznesenie č. 43/2021 (171.16 kB)
5 Žiadosť JUDr. Mareka Fila, sudcu Okresného súdu Trnava o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava I 44/2021 uznesenie č. 44/2021 (172 kB)
6 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na schválenie Harmonogramu revízií Krajského súdu v Nitre 45/2021 uznesenie č. 45/2021 (173.76 kB)
7 Správa o činnosti komisie poverenej dohľadom nad dodržiavaním zásad dôstojnosti disciplinárneho konania a plynulosti disciplinárneho konania 46/2021 uznesenie č. 46/2021 (59.05 kB)
8 Návrh záverov o spôsobe vykonania výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 47/2021 uznesenie č. 47/2021 (177.37 kB)
9 Žiadosť ministerky spravodlivosti SR o súhlas Súdnej rady SR s odpustením vykonania odbornej justičnej skúšky u JUDr. Dany Kirstovej, v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov 48/2021 uznesenie č. 48/2021 (173.23 kB)
10 Žiadosť predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne o zmenu uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky č. 309/2020 z 24. novembra 2020 49/2021 uznesenie č. 49/2021 (172.37 kB)
11 Návrh počtu voľných miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním 50/2021 uznesenie č. 50/2021 (174.35 kB)
12 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov 51/2021 Uznesenie č. 51/2021 - JUDr. Mária Prikrylová - databáza (74.13 kB)
12 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov 52/2021 Uznesenie č. 52/2021 - JUDr. Judita Kokolevská - databáza (77.53 kB)
12 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov 53/2021 Uznesenie č. 53/2021 - JUDr. Judita Kokolevská - HK č. 3 (74.93 kB)
12 Voľby členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov 54/2021 Uznesenie č. 54/2021 - zmena zaradenia niektorých členiek HK (174.84 kB)