Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

3. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 26. marca 2018
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné nám. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
64/2018 3. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 64/2018 k volebnej komisii (60.66 kB)
65/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 65/2018 - k doplneniu návrhu programu (81.4 kB)
66/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 66/2018 - k návrhu programu (72.58 kB)
67/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 67/2018 - JUDr. Lukáš Beňák (75.3 kB)
68/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 68/2018 - JUDr. Pavol Juhás (74.94 kB)
69/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 69/2018 - JUDr. František Krasňan (75.46 kB)
70/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 70/2018 - Mgr. Desana Janíčková Rusnáková (75.29 kB)
71/2018 Správa o výsledkoch vnútornej revízie na Okresnom súde Rimavská Sobota Uznesenie č. 71/2018 (75.23 kB)
72/2018 Správa o výsledku vnútornej revízie na Okresnom súde Martin Uznesenie č. 72/2018 (74.88 kB)
73/2018 Správa o výsledku vnútornej revízie na Okresnom súde Žilina Uznesenie č. 73/2018 (76.1 kB)
74/2018 Správa o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky, podľa § 3a a § 3b zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za rok 2017 Uznesenie č. 74/2018 (336.49 kB)
75/2018 Schválenie komisie na vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2017 Uznesenie č. 75/2018 (61.4 kB)
76/2018 Podnet podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52262/2017-151 z 22 . januára 2018 Uznesenie č. 76/2018 - k schváleniu stálej etickej komisie (61.32 kB)
77/2018 Podnet podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52262/2017-151 z 22 . januára 2018 Uznesenie č. 77/2018 - k odstúpeniu podnetu (59.7 kB)
78/2018 Podnet podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44671/2017-151 z 23. augusta 2017 a doplnený listom z 23. októbra 2017 – návrh stanoviska Uznesenie č. 78/2018 (99.85 kB)
79/2018 Žiadosť podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti SR o nomináciu zástupcov Súdnej rady Slovenskej republiky do pracovných skupín projektu „Efektívnosť a kvalita slovenského súdneho systému, hodnotenie a odporúčania na základe nástrojov CEPEJ" Uznesenie č. 79/2018 (178.47 kB)
80/2018 Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhov na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky Uznesenie č. 80/2018 (157.7 kB)
81/2018 Výzva Ústavného súdu Slovenskej republiky na vyjadrenie č. III. ÚS 1/2018-24 z 27. februára 2018 Uznesenie č. 81/2018 (60.11 kB)