Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

4. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 30. apríla 2018
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné nám. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
82/2018 4. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 82/2018 k volebnej komisii (94.81 kB)
83/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 83/2018 - k návrhu na doplnenie programu (126.74 kB)
84/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 84/2018 - k schváleniu prograu (111.28 kB)
85/2018 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2017 Uznesenie č. 85/2018 (91.54 kB)
86/2018 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2017 Uznesenie č. 86/2018 (93.15 kB)
87/2018 Voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov Uznesenie č. 87/2018 (107.03 kB)
88/2018 Vyhlásenie volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov Uznesenie č. 88/2018 (102.45 kB)
89/2018 Návrh predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Soni Mesiarkinovej, sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky Uznesenie č. 89/2018 (94.51 kB)
90/2018 Správa o výsledkoch vnútornej revízie na Okresnom súde Levice Uznesenie č. 90/2018 (97.52 kB)
91/2018 List podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 50715/2017-82-BK z 10. novembra 2017 k zástupcovi Slovenskej republiky v Konzultatívnej rade európskych sudcov Uznesenie č. 91/2018 (61.04 kB)
92/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 92/2018 - JUDr. Silvia Hrnčiariková (110.03 kB)
93/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 93/2018 - JUDr. Helena Tőre Janíčková, LL.M. (110.74 kB)
94/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 94/2018 - JUDr. Dušan Miškovčík (110.52 kB)
95/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 95/2018 - JUDr. Alžbeta Mitríková (110.01 kB)
96/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 96/2018 - Mgr. Ján Odnoga (110.38 kB)
97/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 97/2018 - JUDr. Marek Olekšák (109.87 kB)
98/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 98/2018 - JUDr. Ing. Andrea Škapincová, PhD. (110.27 kB)
99/2018 Podnet podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44671/2017-151 z 23. augusta 2017 a doplnený listom z 23. októbra 2017 - návrh stanoviska Uznesenie č. 99/2018 - k návrhu č. 1 JUDr. Jána Havláta (134.6 kB)
100/2018 Podnet podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44671/2017-151 z 23. augusta 2017 a doplnený listom z 23. októbra 2017 - návrh stanoviska Uznesenie č. 100/2018 - k návrhu č. 2 JUDr. Jána Havláta (130.51 kB)
101/2018 Podnet podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44671/2017-151 z 23. augusta 2017 a doplnený listom z 23. októbra 2017 - návrh stanoviska Uznesenie č. 101/2018 - k návrhu Mgr. Pavla Žilinčíka (128.74 kB)
1 2 »