Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

7 . zasadnutie Súdnej rady SR

 • 4. septembra 2018
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné nám. 8, Bratislava

AUDIO 121.75 MB

Zápisnica 586.46 kB

Uznesenie č. 139/2018 - k volebnej komisii 60.47 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  140/2018, 141/2018, 142/2018
 2. Č. materiálu:
  SR 257/2018
  Predkladá:
  Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  143/2018
 3. Č. materiálu:
  SR 134/2018
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Košiciach
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  144/2018
 4. Č. materiálu:
  SR 264/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  149/2018
 5. Č. materiálu:
  SR 265/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  150/2018
 6. Č. materiálu:
  SR 226/2018
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  152/2018
 7. Č. materiálu:
  SR 246/2018
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  153/2018
 8. Č. materiálu:
  SR 260/2018
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  154/2018
 9. Č. materiálu:
  SR 260/2018
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  155/2018
 10. Č. materiálu:
  SR 177/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  156/2018
 11. Č. materiálu:
  SR 269/2018
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  151/2018
 12. Č. materiálu:
  SR 267/2018
  Predkladá:
  Európska sieť súdnych rád
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  157/2018, 158/2018, 159/2018
 13. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  145/2018, 146/2018, 147/2018, 148/2018
 14. Č. materiálu:
  KSR 142/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  160/2018
 15. Č. materiálu:
  SR 25/2018
  Predkladá:
  JUDr. Elena Berthotyová, PhD.,
  Mgr. Dušan Čimo,
  Mgr. Pavol Žilinčík
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  161/2018, 162/2018
 16. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Mgr. Pavol Žilinčík
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 133/2018
  Predkladá:
  Ústavný súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 266/2018
  Predkladá:
  Komisia schválená uznesením č. 51 z 25. septembra 2017
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: