Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

7 . zasadnutie Súdnej rady SR

  • 4. septembra 2018
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné nám. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
139/2018 7 . zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 139/2018 - k volebnej komisii (60.47 kB)
140/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 140/2018 - k doplneniu návrhu programu (83.98 kB)
141/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 141/2018 - k doplneniu návrhu programu (75.51 kB)
142/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 142/2018 - schválenie programu (75.33 kB)
143/2018 Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Rožňava Uznesenie č. 143/2018 (61.61 kB)
144/2018 Návrh na vymenovanie JUDr. Ondreja Hvišča, PhD. do funkcie sudcu s pridelením na Krajský súd v Košiciach Uznesenie č. 144/2018 (75.39 kB)
145/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 145/2018 - JUDr. Katarína Moravčíková (75.28 kB)
146/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 146/2018 - Mgr. Daša Štefániková (75.8 kB)
147/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 147/2018 - Mgr. Jana Tvrdíková (75.94 kB)
148/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 148/2018 - JUDr. Natália Šipošová (75.17 kB)
149/2018 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Dany Wänkeovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 149/2018 (62.34 kB)
150/2018 Návrh predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Mariána Sluka, PhD., sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky Uznesenie č. 150/2018 (60.39 kB)
151/2018 Dočasné pridelenie JUDr. Jaroslava Bugeľa, sudcu Krajského súdu v Prešove na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Svidník Uznesenie č. 151/2018 (61.26 kB)
152/2018 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Marian Hoffmann, PhD., sudca Krajského súdu v Prešove Uznesenie č. 152/2018 (62.34 kB)
153/2018 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Anita Filová, sudkyňa Krajského súdu v Trnave Uznesenie č. 153/2018 (62.94 kB)
154/2018 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Peter Molčan, sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici Uznesenie č. 154/2018 (62.32 kB)
155/2018 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Martin Ľupták, PhD., sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici Uznesenie č. 155/2018 (62.19 kB)
156/2018 Dodatok č. 2 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2018 Uznesenie č. 156/2018 (172.35 kB)
157/2018 Mimoriadne Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád v Bukurešti Uznesenie č. 157/2018 - účasť na mimoriadnom Valnom zhromaždení ENCJ (60.48 kB)
158/2018 Mimoriadne Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád v Bukurešti Uznesenie č. 158/2018 - úprava štatútu ENCJ (60.51 kB)
1 2 »