Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

18. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 15. decembra 2020
  • 09:00 hod.
  • prostredníctvom dištančnej formy
  • s ohľadom na vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike a v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia členov Súdnej rady Slovenskej republiky, zamestnancov Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky a verejnosti

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 328/2020 Uznesenie č. 328/2020 - schválenie programu (189.62 kB)
2 Doplňujúce voľby členov disciplinárnych senátov 329/2020 Uznesenie č. 329/2020 (184.38 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 330/2020 Uznesenie č. 330/2020 - JUDr. Roman Dula (178.39 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 331/2020 Uznesenie č. 331/2020 - Mgr. Viktória Špyrková (179.85 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 332/2020 Uznesenie č. 332/2020 - JUDr. Eva Halková (178.74 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 333/2020 Uznesenie č. 333/2020 - JUDr. Tomáš Kališka (178.88 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 334/2020 Uznesenie č. 334/2020 - Mgr. Tomáš Uhrik (179.37 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 335/2020 Uznesenie č. 335/2020 - JUDr. Andrej Kolárik (179.55 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 336/2020 Uznesenie č. 336/2020 - JUDr. Rudolf Bott (178.77 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 337/2020 Uznesenie č. 337/2020 - JUDr. Katarína Eliášová (180.17 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 338/2020 Uznesenie č. 338/2020 - JUDr. Matúš Brehovský (180.53 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 339/2020 Uznesenie č. 339/2020 - Mgr. Róbert Bardač, PhD. (179.46 kB)
3 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu 340/2020 Uznesenie č. 340/2020 - JUDr. Radovan Hvizdoš (179.52 kB)
4 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie 341/2020 Uznesenie č. 341/2020 (188.03 kB)
5 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Mgr. Miriam Plavčákovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 342/2020 Uznesenie č. 342/2020 (171.44 kB)
7 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na dočasné pridelenie JUDr. Martiny Mochnáčovej, sudkyne Okresného súdu Liptovský Mikuláš, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline 343/2020 Uznesenie č. 343/2020 (173.36 kB)
6 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na dočasné pridelenie JUDr. Zuzany Krivdovej, sudkyne Okresného súdu Námestovo, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline 344/2020 Uznesenie č. 344/2020 (173.37 kB)
8 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na dočasné pridelenie JUDr. Eriky Bebčákovej, sudkyne Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline 345/2020 Uznesenie č. 345/2020 (173.4 kB)
14 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na dočasné pridelenie JUDr. Eriky Tischlerovej, sudkyne Okresného súdu Galanta, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave 346/2020 Uznesenie č. 346/2020 (174.02 kB)
15 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na dočasné pridelenie JUDr. Petra Dumana, sudcu Okresného súdu Dunajská Streda, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave 347/2020 Uznesenie č. 347/2020 (173.45 kB)
1 2 »