Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

16. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 14. októbra 2021
  • 09:00 hod.
  • prostredníctvom dištančnej formy

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu uznesenie č. 226/2021 - schválenie programu (123.5 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátok na funkciu sudkyne SR 291/2021 uznesenie č. 227 - JUDr. Lenka Čadanová (107.13 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátok na funkciu sudkyne SR 291/2021 uznesenie č. 228 - JUDr. Zuzana Husová (107.84 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátok na funkciu sudkyne SR 12/2021 uznesenie č. 229 - Mgr. Lenka Kališová (108.03 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátok na funkciu sudkyne SR 12/2021 uznesenie č. 230 - JUDr. Simona Krčmáriková (108.6 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátok na funkciu sudkyne SR 8/2021 uznesenie č. 231 - JUDr. Lenka Gomolová (108.3 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátok na funkciu sudkyne SR 13/2021 uznesenie č. 232 - Mgr. Lenka Ragáčová Černíková (108.5 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu s pridelením SR 219/2021, 52/2021, 66/2021 uznesenie č. 233 - Vojsovič, Forgáčová, Mikuš, Hertel, Pohorelský, Pecuchová, Rác, Bednáriková, Uhríková, Janovicová (96.94 kB)
4 Preverenie majetkových pomerov a vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti úspešných uchádzačov o funkciu predsedu súdu SR 634/2021 uznesenie č. 234 - JUDr. Peter Hrnčiar (109.41 kB)
4 Preverenie majetkových pomerov a vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti úspešných uchádzačov o funkciu predsedu súdu SR 513/2021 uznesenie č. 235 - JUDr. Marian Török (109.48 kB)
5 Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie sudcov na základe výberového konania SR 612/2021 uznesenie č. 236 - JUDr. Andrea Sedlačková (129.18 kB)
5 Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie sudcov na základe výberového konania SR 645/2021 uznesenie č. 237 - JUDr. Dušan Krč-Šebera (128.54 kB)
6 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Viery Markovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I, na Krajský súd v Bratislave na základe výsledkov výberového konania SR 610/2021 uznesenie č. 238 - JUDr. Viera Marková (157.61 kB)
7 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie sudcov na základe výsledkov výberového konania SR 609/2021 uznesenie č. 239 - JUDr. Peter Duman (135.89 kB)
7 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie sudcov na základe výsledkov výberového konania SR 609/2021 uznesenie č. 240 - JUDr. Erika Tischlerová (138.12 kB)
8 Návrh predsedu Krajského súdu v Prešove na preloženie JUDr. Eduarda Valenčina, sudcu Okresného súdu Prešov, na Krajský súd v Prešove na základe výsledkov výberového konania SR 516/2021 uznesenie č. 241 - JUDr. Eduard Valenčin (158.5 kB)
9 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Košiciach na preloženie sudcov na základe výsledkov výberového konania SR 483/2021 uznesenie č. 242 - JUDr. Boris Brondoš (135.5 kB)
9 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Košiciach na preloženie sudcov na základe výsledkov výberového konania SR 483/2021 uznesenie č. 243 - JUDr. Zuzana Stolárová (138.25 kB)
10 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie sudkýň na Krajský súd v Bratislave SR 718/2021 uznesenie č. 245 - JUDr. Alena Roštárová, Mgr. Nina Dubuvská (147.74 kB)
11 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie JUDr. Martiny Mochnáčovej, sudkyne Okresného súdu Liptovský Mikuláš, na Krajský súd v Žiline SR 641/2021 uznesenie č. 244 - JUDr. Martina Mochnáčová (158.37 kB)
1 2 »