Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 19. októbra 2022
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu CR-1030/2022 Uznesenie č. 228/2022 (205.23 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudkyne a sudcu CR-1030/2022 Uznesenie č. 243/2022 (162.29 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu CR-1030/2022 Uznesenie č. 244/2022 (156.24 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu CR-1030/2022 Uznesenie č. 246/2022 (156.08 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu CR-1030/2022 Uznesenie č. 245/2022 (155.96 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu CR-1030/2022 Uznesenie č. 247/2022 (155.97 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu CR-1030/2022 Uznesenie č. 248/2022 (156.81 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu CR-1030/2022 Uznesenie č. 249/2022 (157.31 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu CR-1030/2022 Uznesenie č. 250/2022 (156.53 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu CR-1030/2022 Uznesenie č. 251/2022 (156.56 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu CR-1030/2022 Uznesenie č. 252/2022 (155.84 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu CR-1030/2022 Uznesenie č. 253/2022 (155.73 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu CR-1030/2022 Uznesenie č. 254/2022 (156.22 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu CR-1030/2022 Uznesenie č. 255/2022 (156.25 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu CR-1030/2022 Uznesenie č. 256/2022 (155.8 kB)
4 Žiadosť JUDr. Michaely Braškovej, sudkyne Okresného súdu Martin, o preloženie na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Žilina CR-1030/2022 Uznesenie č. 257/2022 (151.91 kB)
5 Žiadosť JUDr. Tatiany Muzikovej, sudkyne Okresného súdu Levice, o preloženie na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Nitra CR-1030/2022 Uznesenie č. 258/2022 (152.02 kB)
6 Žiadosť JUDr. Zdenky Mattielighovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava III, o preloženie na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Pezinok CR-1030/2022 Uznesenie č. 259/2022 (154.32 kB)
8 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na o preloženie JUDr. Ing. Miroslava Manďáka, sudcu Krajského súdu v Trenčíne, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici bez výberového konania CR-1030/2022 Uznesenie č. 260/2022 (152.91 kB)
12 Návrh predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., sudcu Krajského súdu Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky CR-1030/2022 Uznesenie č. 261/2022 (93.07 kB)
1 2 »