Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

49. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 27. feruára 2017
  • 10:30 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
49. zasadnutie Súdnej rady SR 821 Uznesenie č. 821 k volebnej komisii (94 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 822 Uznesenie č. 822 (116.64 kB)
2 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 823 Uznesenie č. 823 (114.19 kB)
3 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Aleny Čakváriovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 824 Uznesenie č. 824 (95.98 kB)
4 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Paulíny Pacherovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 825 Uznesenie č. 825 (95.65 kB)
5 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Patrície Skotnickej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 826 Uznesenie č. 826 (92.72 kB)
6 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., sudcu Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 827 Uznesenie č. 827 (92.51 kB)
7 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Ivany Jahnovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava V na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 828 Uznesenie č. 828 (92.72 kB)
8 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Evy Mészárosovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava V na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 829 Uznesenie č. 829 (91.84 kB)
10 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie Mgr. Anny Mihálikovej, sudkyne Okresného súdu Žilina na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline 830 Uznesenie č. 830 (94.5 kB)
11 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Denisy Šaligovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre 831 Uznesenie č. 831 (92.23 kB)
12 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Lenky Halmešovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre 832 Uznesenie č. 832 (92.83 kB)
13 Žiadosť JUDr. Miriam Repákovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava III o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava I 833 Uznesenie č. 833 (93.22 kB)
14 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Ivany Nemčekovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 834 Uznesenie č. 834 (96.33 kB)
15 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Moniky Školníkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 835 Uznesenie č. 835 (93.15 kB)
16 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Romana Majerského, sudcu Okresného súdu Pezinok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 836 Uznesenie č. 836 (93.14 kB)
17 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na dočasné pridelenie JUDr. Marcely Malatkej, sudkyne Okresného súdu Žilina na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline 837 Uznesenie č. 837 (94.28 kB)
18 Návrh predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Anny Ilčinovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove na Ústavnom súde Slovenskej republiky 838 Uznesenie č. 838 (93.8 kB)
24 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 839 Uznesenie č. 839 (101.74 kB)
19 Správa o výsledku revízie na Krajskom súde v Žiline 840 Uznesenie č. 840 (94.97 kB)
1 2 »