Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

49. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 27. feruára 2017
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
821 49. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 821 k volebnej komisii (94 kB)
822 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 822 (116.64 kB)
823 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 823 (114.19 kB)
824 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Aleny Čakváriovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 824 (95.98 kB)
825 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Paulíny Pacherovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 825 (95.65 kB)
826 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Patrície Skotnickej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 826 (92.72 kB)
827 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., sudcu Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 827 (92.51 kB)
828 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Ivany Jahnovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava V na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 828 (92.72 kB)
829 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Evy Mészárosovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava V na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 829 (91.84 kB)
830 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na preloženie Mgr. Anny Mihálikovej, sudkyne Okresného súdu Žilina na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline Uznesenie č. 830 (94.5 kB)
831 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Denisy Šaligovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre Uznesenie č. 831 (92.23 kB)
832 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Lenky Halmešovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre Uznesenie č. 832 (92.83 kB)
833 Žiadosť JUDr. Miriam Repákovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava III o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava I Uznesenie č. 833 (93.22 kB)
834 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Ivany Nemčekovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 834 (96.33 kB)
835 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Moniky Školníkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 835 (93.15 kB)
836 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Romana Majerského, sudcu Okresného súdu Pezinok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 836 (93.14 kB)
837 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na dočasné pridelenie JUDr. Marcely Malatkej, sudkyne Okresného súdu Žilina na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline Uznesenie č. 837 (94.28 kB)
838 Návrh predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži JUDr. Anny Ilčinovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove na Ústavnom súde Slovenskej republiky Uznesenie č. 838 (93.8 kB)
839 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 839 (101.74 kB)
840 Správa o výsledku revízie na Krajskom súde v Žiline Uznesenie č. 840 (94.97 kB)
1 2 »