Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

10. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 26. novembra 2018
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
201/2018 10. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 201/2018 - k volebnej komisii (60.54 kB)
202/2018 10. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 202/2018 - k mandátovej komisii (60.04 kB)
203/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 203/2018 - k doplneniu návrhu programu (122.62 kB)
204/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 204/2018 - k schváleniu programu (75.98 kB)
205/2018 Voľba kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie - „dodatočný sudca“ Uznesenie č. 205/2018 - k posúdeniu návrhu kandidátov (61.94 kB)
206/2018 Voľba kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie - „dodatočný sudca“ Uznesenie č. 206/2018 - k voľbe kandidáta (59.46 kB)
207/2018 Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov Uznesenie č. 207/2018 (76.25 kB)
208/2018 Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov Uznesenie č. 208/2018 (68.4 kB)
209/2018 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Humenné Uznesenie č. 209/2018 (62.54 kB)
210/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 210/2018 - Mgr. Jozef Chovan (75.44 kB)
211/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 211/2018 - Mgr. Lenka Janíková (75.52 kB)
212/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na dočasné pridelenie JUDr. Jozefa Piknu, sudcu Okresného súdu Galanta na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 212/2018 (61.39 kB)
213/2018 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Mgr. Sone Pekarčíkovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 213/2018 (61.43 kB)
214/2018 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Kataríny Slováčekovej, sudkyne Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 21/2018 (61.61 kB)
215/2018 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Branislava Krála, sudcu Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 215/2018 (60.59 kB)
216/2018 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Marty Molnárovej, sudkyne Krajského súdu v Nitre na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 216/2018 (61.34 kB)
217/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na dočasné pridelenie JUDr. Oľgy Kováčovej, sudkyne Okresného súdu Komárno na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre Uznesenie č. 217/2018 (61.16 kB)
218/2018 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Marty Šašinkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 218/2018 (61.17 kB)
219/2018 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Rastislava Vargu, PhD., LL.M., MBA, sudcu Okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 219/2018 (60.83 kB)
220/2018 Návrh podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na priznanie odmeny JUDr. Daniele Švecovej, predsedníčke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Uznesenie č. 220/2018 (65.54 kB)
1 2 »