Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 20. júla 2022
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 136/2022 Uznesenie č. 136/2022 - program (170.2 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátok na funkciu sudkyne 137/2022 Uznesenie č. 137/2022 - JUDr. Andrea Vodičková (88.1 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátok na funkciu sudkyne 138/2022 Uznesenie č. 138/2022 - Mgr. Erika Kovačicová (87.35 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátok a kandidáta na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu: 139/2022 Uznesenie č. 139/2022 - JUDr. Tomáš Dulina (170.16 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátok a kandidáta na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu: 140/2022 Uznesenie č. 140/2022 - JUDr. Anna Hrehová (168.21 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátok a kandidáta na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu: 141/2022 Uznesenie č. 141/2022 - Mgr. Marianna Kubicová (168.29 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátok a kandidáta na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu: 142/2022 Uznesenie č. 142/2022 - Mgr. Lucia Pavlíková (168.94 kB)
4 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Zity Leimbergerovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava V, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave, na základe výsledkov výberového konania (CR 721/2022) 143/2022 Uznesenie č. 143/2022 - Mgr. Zita Leimbergerová (92.58 kB)
5 Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Prešov 144/2022 Uznesenie č. 144/2022 - k Správe o výsledkoch revízie na OS Prešov (149.2 kB)
6 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky za rok 2021 145/2022 Uznesenie č. 145/2022 - k Správe o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie NSS SR za rok 2021 (81.91 kB)
7 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2023 – 2025 146/2022 Uznesenie č. 146/2022 - k Návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2023-2025 (93.1 kB)
9 Zaradenie nových členiek a členov do Kontrolných komisií Súdnej rady Slovenskej republiky 147/2022 Uznesenie č. 147/2022 - zaradenie nových členiek a členov SR do Kontrolných komisií SR (79.76 kB)
14 Informácia o výsledkoch rokovania Výkonnej rady ENCJ zo dňa 15. júla 2022 v Bruseli 148/2022 Uznesenie č. 148/2022 - Informácia o výsledkoch rokovania Výkonnej rady ENCJ z 15.7.2022 (76.37 kB)
10 Informácia o hlavných zisteniach z ENCJ prieskumu medzi sudcami o ich nezávislosti za obdobie 2019 – 2022 149/2022 Uznesenie č. 149/2022 - Informácia o hlavných zisteniach z prieskumu ENCJ (76.81 kB)
11 Účasť zástupcu Súdnej rady Slovenskej republiky v legislatívnej skupine na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti legislatívnych zmien týkajúcich sa postavenia sudcov a fungovania súdnictva 150/2022 Uznesenie č. 150/2022 - účasť zástupcu SR SR v legislatívnej skupine na MS SR - D. Jelinková Dudzíková (151.58 kB)
11 Účasť zástupcu Súdnej rady Slovenskej republiky v legislatívnej skupine na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti legislatívnych zmien týkajúcich sa postavenia sudcov a fungovania súdnictva 151/2022 Uznesenie č. 151/2022 - účasť zástupcu SR SR v legislatívnej skupine na MS SR - L. Berdisová (151.62 kB)
12 Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k disciplinárnemu konaniu vedenému na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky 152/2022 Uznesenie č. 152/2022 - odkladá rokovanie (82.31 kB)