Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 14. marca 2023
  • 09:00 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 65/2023 Uznesenie č. 65/2023 - program - doplnenie bodu 18 (152.02 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 66/2023 Uznesenie č. 66/2023 - program ako celok (188.86 kB)
2 Vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti 67/2023 Uznesenie č. 67/2023 - Silvia Zdráhalová Rúfusová - predpoklady sudcovskej spôsobilosti (161.62 kB)
2 Vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti 68/2023 Uznesenie č. 68/2023 - Drahomíra Mikulajová - predpoklady sudcovskej spôsobilosti (161.63 kB)
2 Vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti 69/2023 Uznesenie č. 69/2023 - Alena Antalová - predpoklady sudcovskej spôsobilosti (160.61 kB)
3 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o súhlas Súdnej rady Slovenskej republiky so započítaním inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu u Mariána Fečíka 70/2023 Uznesenie č. 70/2023 - Marián Fečík - započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu (156.64 kB)
4 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na dočasné pridelenie Štefana Tomáša, sudcu Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline 71/2023 Uznesenie č. 71/2023 - Štefan Tomáš - dočasné pridelenie (156.08 kB)
5 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie Petra Hunáka, sudcu Okresného súdu Brezno, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici 72/2023 Uznesenie č. 72/2023 - Peter Hunák - dočasné pridelenie (155.9 kB)
6 Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Dušana Szabóa, sudcu Krajského súdu v Trnave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 73/2023 Uznesenie č. 73/2023 - Dušan Szabó - dočasné pridelenie (155.3 kB)
7 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne na dočasné pridelenie Juraja Valáška, sudcu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne 74/2023 Uznesenie č. 74/2023 - Juraj Valášek - dočasné pridelenie (155.26 kB)
8 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne na dočasné pridelenie Jána Odnogu, sudcu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne 75/2023 Uznesenie č. 75/2023 - k účasti na zasadnutí (150.73 kB)
8 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne na dočasné pridelenie Jána Odnogu, sudcu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne 76/2023 Uznesenie č. 76/2023 - Ján Odnoga - dočasné pridelenie (156.35 kB)
9 Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Beáty Javorkovej, sudkyne Krajského súdu v Trenčíne, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší súd Slovenskej republiky 77/2023 Uznesenie č. 77/2023 - Beáta Javorková - dočasné pridelenie (155.89 kB)
11 Správa o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 3c zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, za rok 2022 78/2023 Uznesenie č. 78/2023 - odkladá rokovanie (154.62 kB)
10 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach 79/2023 Uznesenie č. 79/2023 - Darina Štoffová - predpoklady sudcovskej spôsobilosti (159.39 kB)
10 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach 80/2023 Uznesenie č. 80/2023 - Darina Štoffová - preloženie na SS v BB (155.27 kB)
10 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach 81/2023 Uznesenie č. 81/2023 - Peter Molčan - preloženie na SS v BB (156.24 kB)
10 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach 82/2023 Uznesenie č. 82/2023 - Andrej Maukš - predpoklady sudcovskej spôsobilosti (159.22 kB)
10 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach 83/2023 Uznesenie č. 83/2023 - Andrej Maukš - preloženie na SS v BB (154.7 kB)
10 Žiadosti sudkýň a sudcov o preloženie na výkon funkcie sudkýň a sudcov na Správny súd v Bratislave, Správny súd v Banskej Bystrici, Správny súd v Košiciach 84/2023 Uznesenie č. 84/2023 - Miroslava Körtvélyová - predpoklady sudcovskej spôsobilosti (159.04 kB)
1 2 3 »