Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

45. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 24. októbra 2016
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2017 – 2019 Dôvodová správa k stanovisku k návrhu rozpočtu (135.54 kB)
Návrh rozpočtu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2017 – 2019 Dôvodová správa k stanovisku k návrhu rozpočtu (135.54 kB)
746 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 746 (109.87 kB)
747 45. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 747 k volebnej komisii (93.74 kB)
748 Prerokovanie návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 748 (109.73 kB)
749 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2017 – 2019 Uznesenie č. 749 k pripomienke Mgr. Dušana Čima (136.15 kB)
750 Návrh rozpočtu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2017 – 2019 Uznesenie č. 750 k pripomienke JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. (127 kB)
751 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2017 – 2019 Uznesenie č. 751 k schválenému stanovisku k návrhu rozpočtu (304.93 kB)
751 Návrh rozpočtu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2017 – 2019 Uznesenie č. 751 k schválenému stanovisku k návrhu rozpočtu (304.93 kB)
752 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Otílie Belavej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 752 (93.23 kB)
753 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Jeannette Hajdinovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 753 (93.55 kB)
754 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Mariany Harvancovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 754 (93.49 kB)
755 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Janky Boroškovej, sudkyne Okresného súdu Ružomberok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 755 (92.65 kB)
756 Žiadosť Mgr. Daniela Konerackého, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Levice Uznesenie č. 756 (92.72 kB)
757 Žiadosť JUDr. Ľubov Vargovej, sudkyne Okresného súdu Vranov nad Topľou o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Humenné Uznesenie č. 757 (92.33 kB)
758 45. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 758 k účasti sudcov pri návrhoch na dočasné pridelenie na zasadnutí súdnej rady (91.74 kB)
759 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Dany Wänkeovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 759 (95.6 kB)
760 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Mgr. Miroslava Šeptáka, sudcu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 760 (92.63 kB)
761 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Kataríny Benczovej, sudkyne Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 761 (93.58 kB)
762 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie JUDr. Jany Krnáčovej, sudkyne Okresného súdu Zvolen na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 762 (93.98 kB)
1 2 »