Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

45. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 24. októbra 2016
  • 10:30 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
11 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2017 – 2019 Dôvodová správa k stanovisku k návrhu rozpočtu (135.54 kB)
12 Návrh rozpočtu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2017 – 2019 Dôvodová správa k stanovisku k návrhu rozpočtu (135.54 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 746 Uznesenie č. 746 (109.87 kB)
45. zasadnutie Súdnej rady SR 747 Uznesenie č. 747 k volebnej komisii (93.74 kB)
2 Prerokovanie návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu 748 Uznesenie č. 748 (109.73 kB)
11 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2017 – 2019 749 Uznesenie č. 749 k pripomienke Mgr. Dušana Čima (136.15 kB)
12 Návrh rozpočtu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2017 – 2019 750 Uznesenie č. 750 k pripomienke JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. (127 kB)
11 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2017 – 2019 751 Uznesenie č. 751 k schválenému stanovisku k návrhu rozpočtu (304.93 kB)
12 Návrh rozpočtu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2017 – 2019 751 Uznesenie č. 751 k schválenému stanovisku k návrhu rozpočtu (304.93 kB)
3 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Otílie Belavej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 752 Uznesenie č. 752 (93.23 kB)
4 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Jeannette Hajdinovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 753 Uznesenie č. 753 (93.55 kB)
5 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Mariany Harvancovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave 754 Uznesenie č. 754 (93.49 kB)
15 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Janky Boroškovej, sudkyne Okresného súdu Ružomberok na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici 755 Uznesenie č. 755 (92.65 kB)
7 Žiadosť Mgr. Daniela Konerackého, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Levice 756 Uznesenie č. 756 (92.72 kB)
8 Žiadosť JUDr. Ľubov Vargovej, sudkyne Okresného súdu Vranov nad Topľou o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Humenné 757 Uznesenie č. 757 (92.33 kB)
45. zasadnutie Súdnej rady SR 758 Uznesenie č. 758 k účasti sudcov pri návrhoch na dočasné pridelenie na zasadnutí súdnej rady (91.74 kB)
9 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Dany Wänkeovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 759 Uznesenie č. 759 (95.6 kB)
10 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie Mgr. Miroslava Šeptáka, sudcu Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 760 Uznesenie č. 760 (92.63 kB)
6 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Kataríny Benczovej, sudkyne Krajského súdu v Trnave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky 761 Uznesenie č. 761 (93.58 kB)
17 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie JUDr. Jany Krnáčovej, sudkyne Okresného súdu Zvolen na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici 762 Uznesenie č. 762 (93.98 kB)
1 2 »