Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

18. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 15. decembra 2020
  • 09:00 hod.
  • prostredníctvom dištančnej formy
  • s ohľadom na vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike a v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia členov Súdnej rady Slovenskej republiky, zamestnancov Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky a verejnosti

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
16 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na dočasné pridelenie Mgr. Maroša Feketeho, sudcu Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave 348/2020 Uznesenie č. 348/2020 (174.36 kB)
17 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na dočasné pridelenie Mgr. Moniky Farkašovej, sudkyne Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre 349/2020 Uznesenie č. 349/2020 (174.08 kB)
18 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na dočasné pridelenie JUDr. Mareka Olekšáka, sudcu Okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre 350/2020 Uznesenie č. 350/2020 (173.06 kB)
19 Žiadosť JUDr. Jaroslava Ivana, sudcu Okresného súdu Piešťany o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Skalica 351/2020 Uznesenie č. 351/2020 (171.51 kB)
20 Žiadosť JUDr. Táne Šefčíkovej, sudkyne Okresného súdu Galanta o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava V 352/2020 Uznesenie č. 352/2020 (172.59 kB)
9 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 353/2020 Uznesenie č. 353/2020 (172.12 kB)
10 Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhu na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky 354/2020 Uznesenie č. 354/2020 (171.35 kB)
11 Kritériá Súdnej rady SR na kandidátov za členov výberových komisií na voľné miesta sudcov a kariérny postup sudcov a úprava databázy kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov za Súdnu radu SR 355/2020 Uznesenie č. 355/2020 (229.38 kB)
12 Dodatok č. 9 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2020 356/2020 Uznesenie č. 356/2020 (171.06 kB)
13 Rozvrh práce disciplinárnych senátov na rok 2021 357/2020 Uznesenie č. 357/2020 (212.74 kB)
22 Vytvorenie komisie Súdnej rady Slovenskej republiky pre vypracovanie manuálu/usmernenia na vypĺňanie majetkových priznaní sudcov 358/2020 Uznesenie č. 358/2020 (75.44 kB)
« 1 2