Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

20. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 26. septembra 2014
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
  • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
323 20. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie k overovateľovi (91.57 kB)
324 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 324 (146.03 kB)
325 20. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie (92.63 kB)
326 Spôsob obsadenia osemnásteho člena Súdnej rady Slovenskej republiky po novele zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky a zákona č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 326 (95.46 kB)
327 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne na preloženie JUDr. Patrika Príbelského, PhD., sudcu Okresného súdu Trnava na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne Uznesenie č. 327 (92.48 kB)
328 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne na preloženie Mgr. Ivana Kubínyiho, sudcu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne Uznesenie č. 328 (93.55 kB)
329 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne na preloženie Mgr. Martiny Trnavskej, sudkyne Okresného súdu Trenčín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne Uznesenie č. 329 (92.89 kB)
330 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie JUDr. Petra Štifta, sudcu Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 330 (92.48 kB)
331 Žiadosť JUDr. Valérie Černegovej, sudkyne Okresného súdu Humenné o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava V Uznesenie č. 331 (92.78 kB)
332 Žiadosť JUDr. Karola Krochtu, sudcu Okresného súdu Bardejov o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Stará Ľubovňa Uznesenie č. 332 (93.49 kB)
333 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Mareka Kohúta, sudcu Okresného súdu Poprad na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 333 (93.5 kB)
334 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Mariána Sninského, sudcu Okresného súdu Humenné na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 334 (94.75 kB)
335 Ponuka projektov Európskej siete súdnych rád na roky 2014 – 2015 Uznesenie č. 335 (93.57 kB)
336 Prerokovanie odročených návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 336 (94.12 kB)
337 Schválenie komisie na dopracovanie návrhu podaného na Ústavný súd Slovenskej republiky týkajúceho sa posudzovania predpokladov sudcovskej spôsobilosti Uznesenie č. 337 (93.07 kB)
338 Schválenie komisie na vypracovanie stanoviska k civilnému sporovému, mimosporovému a správnemu poriadku Uznesenie č. 338 (90.84 kB)