Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

41. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 25. apríla 2016
  • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
661 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 661 (149.97 kB)
662 41. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 662 k volebnej komisii (93.89 kB)
663 Prerokovanie návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 663 (111.66 kB)
664 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Evy Šiškovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre Uznesenie č. 664 (96.05 kB)
665 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Martiny Balegovej, sudkyne Okresného súdu Levice na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre Uznesenie č. 665 (96.12 kB)
666 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Bibiány Ťažiarovej, sudkyne Okresného súdu Trnava na preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 666 (91.93 kB)
667 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Ľuboslavy Vankovej, sudkyne Okresného súdu Trnava na preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 667 (92.29 kB)
668 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie Mgr. Kristíny Ferencziovej, sudkyne Okresného súdu Galanta na preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 668 (94.62 kB)
669 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Jany Haluškovej, sudkyne Okresného súdu Liptovský Mikuláš na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 669 (92.11 kB)
670 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Martina Kopinu, sudcu Okresného súdu Vranov nad Topľou na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 670 (95.24 kB)
671 Žiadosť JUDr. Stanislava Dutka, sudcu Okresného súdu Bratislava I o preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd mimo súdu v sídle krajského súdu Uznesenie č. 671 (94.51 kB)
672 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Skalica Uznesenie č. 672 (96.23 kB)
673 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2015 Uznesenie č. 673 (91.63 kB)
674 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2015 Uznesenie č. 674 (93.52 kB)
675 Žiadosť Ústavného súdu Slovenskej republiky o vyjadrenie vo veci sťažnosti JUDr. Heleny Kožíkovej Uznesenie č. 675 (173.46 kB)
676 Analýza dopadov nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. novembra 2015 uverejneného pod č. 374/2015 Z.z. na funkcie predsedov a podpredsedov súdov, ktorí sú zároveň členmi Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 676 k návrhu JUDr. Jána Havláta (95.23 kB)
677 Analýza dopadov nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. novembra 2015 uverejneného pod č. 374/2015 Z.z. na funkcie predsedov a podpredsedov súdov, ktorí sú zároveň členmi Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 677 k návrhu JUDr. Jána Havláta a doc. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. (93.8 kB)
678 Analýza dopadov nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. novembra 2015 uverejneného pod č. 374/2015 Z.z. na funkcie predsedov a podpredsedov súdov, ktorí sú zároveň členmi Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 678 doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. (93.82 kB)
679 Dodatok č. 3 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2016 Uznesenie č. 679 (133.85 kB)
680 Dodatok č. 3 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2016 Uznesenie č. 680 k vyhláseniu volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu (116.23 kB)
1 2 »