Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

41. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 25. apríla 2016
  • 10:30 hod.
  • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 661 Uznesenie č. 661 (149.97 kB)
41. zasadnutie Súdnej rady SR 662 Uznesenie č. 662 k volebnej komisii (93.89 kB)
2 Prerokovanie návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu 663 Uznesenie č. 663 (111.66 kB)
22 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Evy Šiškovej, sudkyne Okresného súdu Nitra na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre 664 Uznesenie č. 664 (96.05 kB)
23 Návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie JUDr. Martiny Balegovej, sudkyne Okresného súdu Levice na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre 665 Uznesenie č. 665 (96.12 kB)
3 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Bibiány Ťažiarovej, sudkyne Okresného súdu Trnava na preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave 666 Uznesenie č. 666 (91.93 kB)
4 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie JUDr. Ľuboslavy Vankovej, sudkyne Okresného súdu Trnava na preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave 667 Uznesenie č. 667 (92.29 kB)
5 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie Mgr. Kristíny Ferencziovej, sudkyne Okresného súdu Galanta na preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave 668 Uznesenie č. 668 (94.62 kB)
6 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Jany Haluškovej, sudkyne Okresného súdu Liptovský Mikuláš na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici 669 Uznesenie č. 669 (92.11 kB)
24 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Martina Kopinu, sudcu Okresného súdu Vranov nad Topľou na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove 670 Uznesenie č. 670 (95.24 kB)
8 Žiadosť JUDr. Stanislava Dutka, sudcu Okresného súdu Bratislava I o preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd mimo súdu v sídle krajského súdu 671 Uznesenie č. 671 (94.51 kB)
9 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Skalica 672 Uznesenie č. 672 (96.23 kB)
10 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2015 673 Uznesenie č. 673 (91.63 kB)
11 Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2015 674 Uznesenie č. 674 (93.52 kB)
12 Žiadosť Ústavného súdu Slovenskej republiky o vyjadrenie vo veci sťažnosti JUDr. Heleny Kožíkovej 675 Uznesenie č. 675 (173.46 kB)
13 Analýza dopadov nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. novembra 2015 uverejneného pod č. 374/2015 Z.z. na funkcie predsedov a podpredsedov súdov, ktorí sú zároveň členmi Súdnej rady Slovenskej republiky 676 Uznesenie č. 676 k návrhu JUDr. Jána Havláta (95.23 kB)
13 Analýza dopadov nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. novembra 2015 uverejneného pod č. 374/2015 Z.z. na funkcie predsedov a podpredsedov súdov, ktorí sú zároveň členmi Súdnej rady Slovenskej republiky 677 Uznesenie č. 677 k návrhu JUDr. Jána Havláta a doc. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. (93.8 kB)
13 Analýza dopadov nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. novembra 2015 uverejneného pod č. 374/2015 Z.z. na funkcie predsedov a podpredsedov súdov, ktorí sú zároveň členmi Súdnej rady Slovenskej republiky 678 Uznesenie č. 678 doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. (93.82 kB)
15 Dodatok č. 3 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2016 679 Uznesenie č. 679 (133.85 kB)
15 Dodatok č. 3 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2016 680 Uznesenie č. 680 k vyhláseniu volieb predsedov a členov Disciplinárneho senátu (116.23 kB)
1 2 »