Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

9. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 24. októbra 2018
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
181/2018 9. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 181/2018 k volebnej komisii (59.3 kB)
182/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 182/2018 - k doplneniu návrhu programu (79.96 kB)
183/2018 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 183/2018 - k schváleniu programu (85.41 kB)
184/2018 Prerokovanie celkového počtu miest sudcov a zamestnancov súdov pri tvorbe podkladov na tvorbu rozpočtu verejnej správy Uznesenie č. 184/2018 (81.33 kB)
185/2018 Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2019 - 2021 Uznesenie č. 185/2018 - k presunutiu hlasovania o návrhu stanoviska (58.88 kB)
185/2018 Návrh rozpočtu Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2019 - 2021 Uznesenie č. 185/2018 - k presunutiu hlasovania o návrhu stanoviska (58.88 kB)
186/2018 Žiadosť vedúceho Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o súhlas s účasťou sudcov na implementácii národného projektu „Zefektívnený Najvyšší súd - fáza 1“ Uznesenie č. 186/2018 (79.78 kB)
187/2018 Správa o výsledkoch revízie na Krajskom súde v Trnave Uznesenie č. 187/2018 (61.23 kB)
188/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 188/2018 - JUDr. Jana Gombárová (75.09 kB)
189/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 189/2018 - JUDr. Marek Bartko (75 kB)
190/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 190/2018 - JUDr. Margaréta Milecová (75.48 kB)
191/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 191/2018 - JUDr. Andrea Vorčáková (75 kB)
192/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 192/2018 - JUDr. Ing. Soňa Sura, PhD. (75.57 kB)
193/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 193/2018 - JUDr. Johana Bertová (75.18 kB)
194/2018 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD., sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 194/2018 (62.03 kB)
195/2018 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Miroslavy Janečkovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 195/2018 (60.14 kB)
196/2018 Návrh predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie JUDr. Anny Peťovskej, PhD., sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 196/2018 (61.53 kB)
197/2018 Návrh Štatútu Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 197/2018 (197.08 kB)
198/2018 Žiadosť predsedníčky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhov na členov a náhradníkov skúšobných komisií pre odborné justičné skúšky Uznesenie č. 198/2018 (80.98 kB)
199/2018 Doplnenie databázy kandidátov na členov výberových komisií za Súdnu radu Slovenskej republiky Uznesenie č. 199/2018 (74.39 kB)
1 2 »