Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

19. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 15. decembra 2021
  • 09:00 hod.
  • prostredníctvom dištančnej formy

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
1 Prerokovanie návrhu programu 297/2021 Uznesenie č. 297 - program (71.55 kB)
2 Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidáta na funkciu sudcu Mgr. Martina Jažembovskéhoo 298/2021 uznesenie č. 298/2021 - Mgr. Martin Jažembovský (31.13 kB)
3 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne a sudcu 299/2021 uznesenie č. 299/2021 - JUDr. Adriana Tomrecaj, PhD., JUDr. Dušan Kucbel (30.75 kB)
4 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na preloženie JUDr. Lucie Bašistovej, sudkyne Okresného súdu Kežmarok, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Prešove na základe výsledkov výberového konania 300/2021 uznesenie č. 300/2021 - JUDr. Lucia Bašistová (34.62 kB)
5 Preverenie majetkových pomerov a vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti úspešných uchádzačov o funkciu predsedu súdu 301/2021 uznesenie č. 301/2021 - JUDr. Peter Štefčík (30.08 kB)
5 Preverenie majetkových pomerov a vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti úspešných uchádzačov o funkciu predsedu súdu 302/2021 uznesenie č. 302/2021 - JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD. (30.63 kB)
6 Žiadosť JUDr. Miroslava Majerníka, sudcu Okresného súdu Rožňava, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Košice I 303/2021 uznesenie č. 303/2021 - JUDr. Miroslav Majerník (26.41 kB)
7 Žiadosť Mgr. Kataríny Mužilovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II, o preloženie na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Bratislava V 304/2021 uznesenie č. 304/2021 - Mgr. Katarína Mužilová (27.17 kB)
9 Žiadosť JUDr. Moniky Šabľovej, sudkyne Okresného súdu Poprad, o preloženie na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Košice okolie 305/2021 uznesenie č. 305/2021 - JUDr. Monika Šabľová (27.15 kB)
8 Žiadosť JUDr. Juraja Fujerika, sudcu Okresného súdu Kežmarok, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Prešov 306/2021 uznesenie č. 306/2021 - JUDr. Juraj Fujerik (26.39 kB)
17 Návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie Mgr. Matúša Staríčka, sudcu Okresného súdu Topoľčany, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave na základe výsledkov výberového konania (SR 825/2021) 307/2021 uznesenie č. 307/2021 - Mgr. Matúš Staríček (35.05 kB)
10 Doplnenie databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií a určenie obvodov pre hodnotiace komisie 308/2021 uznesenie č. 308/2021 - JUDr. Magdaléna Blažová (23.76 kB)
10 Doplnenie databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií a určenie obvodov pre hodnotiace komisie 309/2021 uznesenie č. 309/2021 - JUDr. Ondrej Samaš (23.83 kB)
10 Doplnenie databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií a určenie obvodov pre hodnotiace komisie 310/2021 uznesenie č. 310/2021 - určenie obvodov HK (29.54 kB)
14 Návrh predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky na predĺženie dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu Mgr. Dalibora Miľana 311/2021 uznesenie č. 311/2021 - Mgr. Dalibor Miľan (33.13 kB)
11 Doplnenie členov Kontrolnej komisie č. 3 a určenie predsedu 312/2021 uznesenie č. 312/2021 (24.22 kB)
12 Etická dilema – ocenenia sudcov udelené zastupiteľským úradom cudzieho štátu 313/2021 uznesenie č. 313/2021 - etická dilema (93.07 kB)
16 Právna úprava správnych súdov 314/2021 uznesenie č. 314/2021 - právna úprava správnych súdov (30.67 kB)
18 Doplnenie zástupcov Súdnej rady Slovenskej republiky do pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky „Vhodné podmienky na súde pre rodinnoprávnu agendu“ 315/2021 uznesenie č. 315/2021 - zástupcovia do pracovnej skupiny MS SR "Vhodné podmienky na súde pre rodinnoprávnu agendu" (31.89 kB)
15 Projekt Duševné zdravie v súdnictve Slovenskej republiky 316/2021 uznesenie č. 316/2021 - vylúčenie verejnosti (28.72 kB)