Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

27. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 23. feruára 2015
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
  • zasadacia miestnosť č. 477, 4. poschodie

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
406 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 406 (120.86 kB)
407 27. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 407 k volebnej komisii (94.48 kB)
408 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Adely Unčovskej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 408 (92.89 kB)
409 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Patrície Železníkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 409 (93.96 kB)
410 Žiadosť JUDr. Mgr. Moniky Dubjel, sudkyne Okresného súdu Spišská Nová Ves na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Košice I, alternatívne Košice II a Okresný súd Prešov Uznesenie č. 410 (93.65 kB)
411 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Dany Šiffalovičovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava IV na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 411 (93.75 kB)
412 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Paulíny Pacherovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave Uznesenie č. 412 (93.69 kB)
413 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie Mgr. Iva Maruščáka, sudcu Okresného súdu Svidník na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 413 (98.06 kB)
414 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Mareka Kohúta, sudcu Okresného súdu Poprad na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 414 (96.36 kB)
415 Návrh predsedníčky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie JUDr. Mariána Sninského, sudcu Okresného súdu Humenné na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove Uznesenie č. 415 (96.87 kB)
416 Obsahová náplň prípravného vzdelávania čakateľov Uznesenie č. 416 (93.92 kB)
417 Žiadosť o zaujatie stanoviska: k zlučiteľnosti výkonu funkcie sudcov JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Juraja Babjaka s členstvom v poradnom výbore prezidenta Slovenskej republiky Uznesenie č. 417 (97.94 kB)
418 Doplnenie databáz členov výberových komisií pre výberové konania na súdoch za Súdnu radu Slovenskej republiky Uznesenie č. 418 (106.29 kB)
419 Dodatok č. 2 k Rozvrhu práce Disciplinárneho senátu na rok 2015 Uznesenie č. 419 (111.3 kB)
420 Žiadosť Ústavného súdu Slovenskej republiky o stanovisko k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konanie podľa čl.125 ods.1 písm.a) Ústavy Slovenskej republiky vo veci súladu niektorých ustanovení zákona č. 467/2011 Z. z. Uznesenie č. 420 (189.97 kB)
421 Informácia o prieskume medzi profesionálnymi sudcami členských krajín Európskej siete súdnych rád o ich nezávislosti a Dotazník – ukazovatele nezávislosti a zodpovednosti súdnictva (Projekt : Hodnotenie nezávislosti a zodpovednosti súdnictva) Uznesenie č. 421 (96.42 kB)
422 Žiadosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o informáciu o plnení odporúčaní zo IV. kola hodnotenia GRECO Uznesenie č. 422 (94.75 kB)
423 Návrh predsedníčky Okresného súdu Bratislava I na preloženie JUDr. Zity Ilčíkovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave, ktorá má t.č. prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona o sudcoch, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava I Uznesenie č. 423 (97.98 kB)
424 Návrh predsedníčky Okresného súdu Bratislava I na preloženie JUDr. Heleny Kožíkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava IV, ktorá má t.č. prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona o sudcoch, na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava I Uznesenie č. 424 (97.64 kB)